YouVersion Logo
Search Icon

JONASE 4

4
1Jonase oo nejeenn le a, neele ang are wungu ɔen. 2N̂-duju Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ: «Aay! Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ, tar ke m-nayn bbê bbay a m-pa le a neenn ang wa? Ne ke m-ndiki ta kare to ang bba mayn ke Tarsis le a neenn. Mba m-gere to e-to Lubba ke Nje-dda me-maji, ke Nje-koo kem to ndoo le dewje. Wungu ɔin ke ngɔru ang. Ngaa e-ndiki kisi-maji le dew. Aw e-turu ndui wɔju dɔ majang ke e-ndiki ta dda ke dew. 3Bbasine, Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ, e-taa kewn lem. Mba koy lem maji uta kisi lem kem baa.» 4Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ ila te na: «Wungu ke e-dda to ke dɔgɔle wa?» 5Jonase tee me tɔku bbe te le isi er ke kem kare te. N̂-dda mare key-kam lo teenn nisi kɔ ndile te mba koo ne ke a ddee dɔ tɔku bbe te le. 6Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ, Lubba are ka tee ale dɔ key te le Jonase, mba kare Jonase inga ndil kula dɔe ddem, mba kɔru ne kejeje ke maji ang ke aw jɔku Jonase ddem. Jonase inga koko nya ddew ka te ke ale le. 7A ndɔ kara goe te, ta lo-kare te a, Lubba ula mare kuur are usa ka le are ka le oy njan. 8Kare ubba me dara te a, Lubba are lel ke tunga piti piti in kem kare te ula ngaa kare ɔsu dɔ Jonase te ndereng singa Jonase goto. N̂-ndinga yo na: « Koy lem maji uta kisi lem kem baa.» 9A Lubba pa are Jonase na: « Wungu ke aw dda mba ka le to ke dɔgɔle wa?» Nila te na: « To ke dɔgɔle kare m-dda wungu ndereng m-ndinga yom.» 10Nje-kisi ke ndɔ ndɔ pa na: « Ei, oo kem to ndoo le ka ke ari kula ang, ei a e-dda are ndu ang. Ka ke tee mare til te ngaa oy mare til te tɔ. 11A, Ninibe ke to tɔku bbe ke dewje ke kɔrde uta doro kɔr kara ke dɔjoo isije te. Dewje le gereje dɔjide ke kɔl ke ye ke gel ang ngaa daje kara banyaje nya me te, ema, e-ndiki ta kare moo kem-to-ndoo laa ang wa?»

Currently Selected:

JONASE 4: kspDBL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy