Matei 1
BIV2014

Matei 1

1
Cartea neamului lui Iisus Hristos
1Iată acum, neamul pe care,
Iisus Hristos, în lume-l are:
El este – după cum se știe –
Din a lui David seminție.
Pe-Avram drept tată l-a avut,
2Din cari Isac a apărut.
Isac, pe Iacov îl născuse –
Care, la rândul său, avuse
Pe Iuda și mulți alți copii.
3Iuda avut-a și el fii:
Fares și Zara – din Tamar.
Fares născu pe Esrom, iar
El pe Aram l-a căpătat.
4Aminadab l-a succedat –
Fiind urmat de Naason,
Care-l avuse pe Salmon.
5Din el, Boaz a apărut –
Și din Rahab; apoi din Rut,
Boaz pe-Obed l-a dobândit,
Din care Iese a venit.
Din Iese-n lume s-a-ntrupat
Chiar David, marele-mpărat.
6Un fiu, și David a avut –
Pe Solomon. El s-a născut
Din văduva lui Urie,
Iar Roboam, fiu lui îi e.
7Abia-i cel ce a urmat,
Din care Asa s-a-ntrupat.
8Din Asa, Iosafat ieșise –
Acela care-l zămislise
Și pe Ioram. El e urmat
9De Ozia, care l-a dat
Pe Ioatam; el l-a născut
Pe-Ahaz, cel care l-a avut
10Pe Ezechia. Îl urmase
Apoi, feciorul său, Manase,
Și cu Amon și Iosia,
11Iar după ei, Iehonia
Și frații lui – pe vremea-n care
Fusese acea strămutare
În Babilon; mult mai târziu
12Iehonia avu un fiu –
Acolo – pe Salatiel;
Veni apoi Zorobabel,
13Cari pe Abiud l-a zămislit;
Prin el, în lume, a venit
Și Eliachim. El, pe Azor,
Îl avusese drept fecior.
14Azor, un fiu, a dobândit,
Care Sadoc a fost numit.
Apoi, Achim l-a succedat,
15Fiind de Eliud urmat:
Pe Eleazar el l-a născut,
Cari pe Matan, fiu, l-a avut.
Matan avu un fiu și el –
16Pe Iacov – căruia, la fel,
Tot un fecior i se născuse
Și Iosif, nume, îi dăduse
Feciorului său, iar soția,
Lui Iosif, se numea Maria.
Apoi, din al Mariei os,
S-a întrupat Iisus Hristos.
17De la Avram s-au perindat,
Până la David – numărat –
Exact patrusprezece neamuri;
Și încă paisprezece ramuri
Sunt, de la David, la mutarea
În Babilon. Iată urmarea:
Tot paișpe neamuri au trecut
Până Hristos a apărut.
Nașterea lui Iisus Hristos
18A fost, nașterea Domnului,
Așa: Maria, mama Lui,
Cu Iosif era logodită.
Ea nu a fost, încă, iubită
De-acesta, când a fost lăsată,
De Duhul Sfânt, însărcinată.
19Iosif – al ei soț – se ținea
Neprihănit, și nu voia
S-o rușineze. A ajuns
Să vrea s-o lase, pe ascuns,
Și-apoi – ce-o fi – va mai vedea.
20Pe când la aste se gândea,
Un înger îi veni, în vis –
Trimis de Domnul – și i-a zis:
„Să nu te temi să-ți iei soția!
Ia-o la tine pe Maria,
Căci ce, în ea, s-a zămislit,
E de la Duhul Sfânt venit.
21Un fiu, Maria o să nască –
Iisus, are să Îl numească.
El Își va mântui poporul,
Căci El este Mântuitorul!”
22Acestea s-au înfăptuit,
Pentru a fi îndeplinit
Ceea ce Dumnezeu vestise
Prin proorocul care zise,
De mult, în vremea-ndepărtată:
23„Fecioara fi-va-nsărcinată:
Un Fiu, ea o să zămislească –
Emanuil o să-L numească.”
Numele-nseamnă tălmăcit
„Domnul cu noi”. Când s-a trezit
24Iosif din somn, grabnic s-a dus
Și-a împlinit ce i s-a spus.
25Nevasta, nu și-a cunoscut,
Decât după ce a născut
Un fiu, căruia el i-a pus,
Îndată, numele Iisus.

Copyright © 2014 Ioan Ciorca


Learn More About Biblia în versuri 2014

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.