YouVersion Logo
Search Icon

1. Mosi 1

1
Es 1. Gabiddel.
Da Ohfang
1Am ohfang hott Gott da himmel un di eaht kshaffa.
2Nau di eaht voah gans veesht'un leah. Es voah dunkel ivvah's deef vassah, un Gott sei Geisht voah ivvah's vassah.
3Un Gott hott ksawt, “Loss di helling gmacht sei,” un's voah hell.
4Gott hott ksenna es di helling goot voah, un hott di helling fadayld fumm dunkla.
5Gott hott di helling “dawk” kaysa, un hott's dunkla “nacht” kaysa. Un's voah ohvets un meiyets, da eahsht dawk.
6No hott Gott ksawt, “Loss en himmel shpann auskshtrekt sei ovva-heah zvishich di vassahra, un loss es di vassahra in zvay fadayla.”
7So hott Gott di himmel-shpann auskshtrekt un hott's vassah unna droh fadayld fumm vassah ovva droh. Un's voah so.
8Gott hott di shpann “himmel” kaysa. Un's voah ohvets un meiyets, da zvett dawk.
9Un Gott hott ksawt, “Loss es vassah unnich em himmel zammah ksammeld sei an ay blatz, un loss es drukka land sich veisa.” Un's voah so.
10Gott hott's drukka land “eaht” kaysa, un hott's zammah ksammeld vassah “say” kaysa. Un Gott hott ksenna es es goot voah.
11Un Gott hott ksawt, “Loss di eaht graws vaxa, un anri blansa es sohma henn, un aw obsht-baym es frucht henn mitt sohma drinn, alli sadda uf di eaht noch iahra aykni satt.” Un's voah so.
12Aus di eaht sinn graws un blansa kumma es sohma katt henn noch iahra aykni satt, un obsht-baym es frucht katt henn mitt sohma noch iahra aykni satt. Un Gott hott ksenna es es goot voah.
13Un's voah ohvets un meiyets, da dritt dawk.
14No hott Gott ksawt, “Loss lichtah in di shpann fumm himmel sei fa da dawk un di nacht funn-nannah halda. Si sella zaycha sei fa di zeida fumm yoah, di dawwa, un di yoahra meika.
15Un loss di lichtah in di shpann fumm himmel sei fa helling macha uf di eaht.” Un's voah so.
16Gott hott zvay grohsi lichtah gmacht, es grayshta fa ivvah da dawk sei, un's glenshta fa ivvah di nacht sei. Eah hott aw di shtanna gmacht.
17Gott hott dee lichtah in di shpann fumm himmel ksetzt fa helling gevva uf di eaht,
18fa ivvah da dawk un di nacht sei, un fa di helling un's dunkla fadayla. Un Gott hott ksenna es es goot voah.
19Dess voah nau ohvets un meiyets, da fiaht dawk.
20No hott Gott ksawt, “Loss feel levendichi diahra im vassah sei, un loss di fekkel ovvich di eaht in di shpann fumm himmel fleeya.”
21So hott Gott di grohsa valfish un alli sadda diahra kshaffa es im vassah layva noch iahra aykni satt, un aw di fekkel mitt flikkel, noch iahra aykni satt. Un Gott hott ksenna es es goot voah.
22Un Gott hott si ksaykend un hott ksawt, “Seind fruchtboah, fameahret eich un fillet's vassah im say. Un loss di fekkel sich fameahra uf di eaht.”
23Dess voah nau ohvets un meiyets, da fimft dawk.
24No hott Gott ksawt, “Di eaht soll levendichi diahra raus bringa, yaydahs noch iahra aykni satt: fee, un sacha es uf em bodda gradla, un vildi diahra funn di eaht, awl noch iahra aykni satt.” Un's voah so.
25Un Gott hott di vildi diahra funn di eaht gmacht, yaydahs noch iahra aykni satt, es fee noch iahra aykni satt, un alles es uf em bodda graddeld noch iahra aykni satt. Un Gott hott ksenna es es goot voah.
26Un Gott hott ksawt, “Losset uns mensha macha in unsah gleichnis, un loss si sei vi miah. Losset si meishtah sei ivvah di fish fumm say, ivvah di fekkel funn di luft, ivvah's fee, ivvah di gans eaht, un ivvah awl di sacha es uf di eaht gradla.”
27So hott Gott mensha kshaffa in sei aykni gleichnis.
In di gleichnis funn Gott hott eah da mann un's veibsmensh kshaffa.
28Un Gott hott si ksaykend un hott ksawt, “Seind fruchtboah un fameahret eich. Fillet di eaht un nemmet ivvah-hand ivvah di eaht. Diah sellet ivvah-hand havva ivvah di fish fumm say, ivvah di fekkel funn di luft, un ivvah alli levendich ding es sich faraykt uf di eaht.”
29Un Gott hott ksawt, “Gukket moll, ich habb eich alli sadda blansa gevva es sohma gevva uf di eaht, un aw alli sadda obsht-baym es sohma henn. Dee sella ess-sach sei fa eich.
30Un zu alli diah uf di eaht, zu alli fokkel in di luft, zu alles es uf em bodda graddeld, un zu alles es layva hott uf di eaht, habb ich awl di greena blansa gevva fa ess-sach.” Un's voah so.
31Un Gott hott alles ksenna es eah gmacht hott, un's voah oahrich goot. Un's voah ohvets un meiyets, da sext dawk.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;