YouVersion Logo
Search Icon

Matei 1

1
1Isus Cristos provine din David care la rândul lui este un descendent al lui Avraam. Lista strămoșilor Lui include următoarele persoane: 2Avraam – tatăl lui Isaac; Isaac – tatăl lui Iacov; Iacov – tatăl lui Iuda și al fraților acestuia; 3Iuda – tatăl lui Fares și al lui Zara; mama lor a fost Tamar. Fares – tatăl lui Esrom; Esrom – tatăl lui Aram; 4Aram – tatăl lui Aminadab; Aminadab – tatăl lui Naason; Naason – tatăl lui Salmon; 5Salmon – tatăl lui Boaz. Mama lui Boaz a fost Rahav. Boaz – tatăl lui Obed. Obed a avut ca mamă pe Rut. Obed – tatăl lui Iese; 6Iese – tatăl lui David. David – tatăl lui Solomon; mama lui Solomon fusese soția lui Urie. 7Solomon – tatăl lui Roboam; Roboam – tatăl lui Abia; Abia – tatăl lui Asaf. 8Asaf – tatăl lui Iosafat; Iosafat – tatăl lui Ioram; Ioram – tatăl lui Ozia; 9Ozia – tatăl lui Iotam; Iotam – tatăl lui Ahaz; Ahaz – tatăl lui Ezechia; 10Ezechia – tatăl lui Manase; Manase – tatăl lui Amos; Amos – tatăl lui Iosia; 11Iosia – tatăl lui Iehonia și al fraților lui, născuți în exilul babilonian. 12După exil: Iehonia – tatăl lui Salatiel; Salatiel – tatăl lui Zorobabel; 13Zorobabel – tatăl lui Abiud; Abiud – tatăl lui Eliachim; Eliachim – tatăl lui Azor; 14Azor – tatăl lui Sadoc; Sadoc – tatăl lui Achim; Achim – tatăl lui Eliud; 15Eliud – tatăl lui Eleazar; Eleazar – tatăl lui Matan; Matan – tatăl lui Iacov; 16Iacov – tatăl lui Iosif care a fost soțul Mariei, mama lui Isus care este numit și Cristos. 17Deci de la Avraam până la David sunt paisprezece generații. De la David până la exilul babilonian sunt tot paisprezece generații; iar de la exilul babilonian până la Cristos sunt paisprezece generații. 18Nașterea lui Isus Cristos a decurs astfel: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif. Dar înainte de căsătoria lor și înainte ca ei să locuiască împreună, Spiritul Sfânt a făcut ca ea să fie însărcinată. 19Iosif, bărbatul cu care era ea logodită, era un om corect. El și-a propus să desființeze logodna (lor) în secret, ca să evite rușinea publică la care i-ar fi fost expusă logodnica. 20În timp ce medita el la acest plan, i s-a revelat în vis un înger al lui Iahve, zicându-i: „Iosif, urmașul lui David, nu te neliniștii cu privire la acceptarea Mariei ca soție. Copilul pe care Îl poartă ea este de la Spiritul Sfânt. 21Urmează să nască un fiu Căruia Îi vei pune numele Isus – pentru că El Își va salva poporul de păcate.” 22S-a întâmplat exact cum spusese Iahve prin profetul care zicea: 23„Să știți că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un Fiu pe care Îl vor numi Emanuel.” Acest nume înseamnă „Dumnezeu (este) cu noi”. 24Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum îi spusese îngerul lui Iahve: a acceptat ca Maria să îi fie soție; 25dar nu a întreținut relații intime cu ea decât după ce a născut. Iosif a pus numele Isus băiatului pe care Îl născuse Maria.

Currently Selected:

Matei 1: BVA

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy