YouVersion Logo
Search Icon

Matej 1

1
Rojstvo
1Mesija Jezus je potomec velikega kralja Davida in očaka Abrahama. Tole je seznam, kako so se po vrsti rojevali njegovi predniki:
2Od Abrahama do Davida:
Abraham
Izak
Jakob
Juda in njegovi bratje
3Perec in Zerah (njuna mati je bila Tamara)
Hecron
Ram
4Aminadab
Nahšon
Salmon
5Boaz (njegova mati je bila Rahaba)
Obed (njegova mati je bila Ruta)
Jese
6kralj David
Od Davida do časa, ko so bili Judje kot ujetniki odpeljani v Babilon:
David
Salomon (njegova mati je bila Urijajeva žena)
7Roboam
Abija
Asa
8Jozafat
Joram
Uzija
9Jotam
Ahaz
Ezekija
10Manase
Amos
Jošija
11Jojahin in njegovi bratje
12Od časa, ko so bili Judje ujetniki v Babilonu, do Jezusovega rojstva:
Jojahin
Šealtiel
Zerubabel
13Abihud
Eljakim
Azor
14Cadok
Ahim
Eliud
15Eleazar
Matan
Jakob
16Jožef, Marijin mož
Marija je mati Jezusa, ki je Mesija – vladar in rešitelj, ki ga pošilja Bog.
17Od Abrahama do Davida je bilo štirinajst rodov. Od Davida do časa, ko so bili Judje ujetniki v Babilonu, je bilo prav tako štirinajst rodov. In potem še štirinajst rodov do Mesijevega rojstva.
18Mesija Jezus se je rodil takole. Njegova mati Marija je bila obljubljena za ženo Jožefu. Toda še preden sta kdaj spala skupaj, je Marija ugotovila, da je noseča – zanosila je po delovanju Svetega Duha.
19Jožef, s katerim naj bi se poročila, je živel v pravem odnosu z Bogom. Ko je zvedel za Marijino nosečnost, se mu je zasmilila. Odločil se je, da je ne bo izpostavil javni osramotitvi, ki jo je zahteval Mojzesov zakonik, ampak bo samo na tihem razdrl zaroko. 20Sam pri sebi je razglabljal o vsem tem. Potem pa se mu je v sanjah pojavil angel z Božjim sporočilom.
»Jožef, potomec kralja Davida!« ga je nagovoril angel. »Brez pomislekov se poroči z Marijo. Zanosila je po delovanju Svetega Duha. 21Rodila bo dečka in ime naj mu bo Jezus, kar pomeni: ›Bog rešuje‹. On bo namreč rešil svoje ljudstvo vsega zla, ki ga delajo ljudje.«
22Z vsem tem se je izpolnila Božja obljuba, ki jo je davno prej izrekel prerok Izaija:
23»Mlada devica bo zanosila
in rodila dečka!
Ime mu bo Emanuel.«
To ime pomeni »Z nami je Bog«.
24Ko se je Jožef zbudil, je naredil, kar mu je naročil angel. Poročil se je z Marijo, 25vendar ni spal z njo, dokler ni rodila. Otroku je dal ime Jezus.

Currently Selected:

Matej 1: ŽJ

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy