I Koryntian 14:5

I Koryntian 14:5 UBG

A chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami, chyba że tłumaczy, aby kościół był zbudowany.
UBG: UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Share