1 Koryntian 14:1

1 Koryntian 14:1 PUBG

Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować.
PUBG: Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Koryntian 14:1