Mateusza 18:20

PSZ
Słowo Życia

20Gdy dwóch albo trzech zbierze się w Moim imieniu, Ja będę wśród nich.