YouVersion Logo
Search Icon

يُوحَنَّا 1

1
الكِلْمَة وَلَّى بَشَرْ
1فِي الأُوِّلْ بِالكُلْ كَانْ الكِلْمَة،
والكِلْمَة كَانْ عَنْدْ اللَّهْ،
والكِلْمَة كَانْ هُوَّ اللَّهْ.
2هُوَّ كَانْ فِي الأُوِّلْ عَنْدْ اللَّهْ،
3واللَّهْ خْلَقْ كُلْ شَيْ بِيهْ،
ومِنْ غِيرُو مَا تِخْلَقّْ حَتَّى شَيْ.
4فِيهْ كَانِتْ الحَيَاةْ،
والحَيَاةْ هَاذِي كَانِتْ النُّورْ لِلنَّاسْ.
5والنُّورْ يِضْوِي فِي الظْلَامْ،
والظْلَامْ مَا غِلْبُوشْ.
6بْعَثْ اللَّهْ رَاجِلْ إِسْمُو يُوحَنَّا، 7ويُوحَنَّا جَاء شَاهِدْ بَاشْ يِشْهِدْ لِلنُّورْ، بَاشْ عْلَى طْرِيقُو هُوَّ يَمْنُوا النَّاسْ الكُلْ. 8مَا كَانِشْ هُوَّ النُّورْ، آمَا جَاء بَاشْ يِشْهِدْ لِلنُّورْ.
9والكِلْمَة هُوَّ النُّورْ الحَقِيقِي الِّي جَاء لِلْعَالِمْ،
بَاشْ يْنَوَّرْ كُلْ إِنْسَانْ.
10هُوَّ كَانْ فِي العَالِمْ،
وبِيهْ تِخْلَقّْ العَالِمْ، آمَا العَالِمْ مَا عَرْفُوشْ.
11جَاء لْشَعْبُو،
آمَا شَعْبُو مَا قِبْلُوشْ.
12آمَا النَّاسْ الِّي قِبْلُوهْ الكُلْ، مَعْنِتْهَا الِّي أَمْنُوا بْإِسْمُو،
عْطَاهُمْ الحَقْ بَاشْ يْوَلِّيوْ وْلَادْ اللَّهْ.
13هُومَا الِّي تْوِلْدُوا، لَا مِنْ بَشَرْ ولَا مِنْ شَهْوِةْ بْدَنْ ولَا مِنْ قَرَارْ إِنْسَانْ،
آمَا تْوِلْدُوا مِنْ اللَّهْ.
14والكِلْمَة وَلَّى بَشَرْ،
وعَاشْ بِينَاتْنَا
مِلْيَانْ بِالنِّعْمَة والحَقْ.
وشُفْنَا مَجْدُو،
المَجْدْ الِّي خْذَاهْ مِنْ عَنْدْ الآبْ،
بِإِعْتِبَارُو إِبْنُو الوَحِيدْ.
15وشْهِدْلُو يُوحَنَّا وقَالْ: «هَاذَا هُوَّ الِّي قُلْتْ عْلِيهْ: الِّي جَايْ بَعْدِي هُوَّ أَعْظَمْ مِنِّي عْلَى خَاطْرُو كَانْ قَبْلِي». 16وأَحْنَا الكُلْنَا خْذِينَا مِنْ نِعْمْتُو الفَايْضَة، نِعْمَة فُوقْ نِعْمَة، 17عْلَى خَاطِرْ اللَّهْ عْطَانَا الشَّرِيعَة عْلَى طْرِيقْ مُوسَى، آمَا الحَقْ والنِّعْمَة جَاوْ عْلَى طْرِيقْ يَسُوعْ المَسِيحْ. 18حَتَّى حَدْ مَا شَافْ اللَّهْ. آمَا الإِبْنْ الوَحِيدْ الِّي هُوَّ عَنْدْ الآبْ، عَرَّفْنَا بِيهْ.
يَسُوعْ خَرُوفْ اللَّهْ الِّي يْنَحِّي ذْنُوبْ العَالِمْ
19وهَاذِي هِيَّ الشْهَادَة الِّي شْهِدْ بِيهَا يُوحَنَّا، وَقْتِلِّي اليْهُودْ الِّي فِي أُورْشَلِيمْ بَعْثُولُوا كَهَنَة ولَاوِيِّينْ بَاشْ يِسْأْلُوهْ: «شْكُونِكْ إِنْتِ؟». 20مَا نْكَرْشْ وقَالِلْهُمْ جْهَارْ: «مَانِيشْ آنَا المَسِيحْ». 21وَلَّاوْ سِأْلُوهْ: «مَالَا شْكُونِكْ؟ إِنْتِ إِيلِيَّا؟». قَالِلْهُمْ: «لَا». «إِنْتِ النَّبِيْ؟». جَاوِبْهُمْ زَادَا: «لَا». 22قَالُولُو: «مَالَا شْكُونِكْ إِنْتِ؟ آشْ نْقُولُوا لِلنَّاسْ الِّي بَعْثُونَا؟ شُنُوَّة تْقُولْ عْلَى رُوحِكْ؟». 23قَالْ: «كِيمَا قَالْ النَّبِيْ إِشَعْيَاءْ:
"آنَا صُوتْ يْعَيِّطْ فِي الخْلَاء:
حَضّْرُوا طْرِيقْ الرَّبْ"».
24وبِينْ المَبْعُوثِينْ كَانْ فَمَّة فِرِّيسِيِّينْ، 25سِأْلُوهْ: «عْلَاشْ تْعَمِّدْ إِذَا كَانْ مَاكِشْ المَسِيحْ ولَا إِيلِيَّا ولَا النَّبِيْ؟». 26جَاوِبْهُمْ يُوحَنَّا: «آنَا نْعَمِّدْ فِي المَاء، آمَا بِينَاتْكُمْ وَاحِدْ مَا تَعْرْفُوهِشْ، 27هُوَّ يْجِي بَعْدِي، ويْكُونْ أَعْظَمْ مِنِّي، وآنَا مَا نِسْتَاهِلْشْ نْكُونْ الخْدِيمْ الِّي يْحِلُّو رْبَايِطْ صَنْدَالُو». 28هَاذَا الكُلْ صَارْ فِي دَشْرِةْ بِيتْ عَنْيَا، فِي شَرْقْ نَهْرْ الأُرْدُنْ، وِينْ كَانْ يُوحَنَّا يْعَمِّدْ.
29مِنْ غُدْوَة شَافْ يُوحَنَّا يَسُوعْ جَايُو، يَاخِي قَالْ: «هَاذَا هُوَّ خَرُوفْ اللَّهْ الِّي يْنَحِّي ذْنُوبْ العَالِمْ. 30هَاذَا هُوَّ الِّي قُلْتْ عْلِيهْ: فَمَّة شْكُونْ يْجِي بَعْدِي، وهُوَّ أَعْظَمْ مِنِّي، عْلَى خَاطْرُو كَانْ قَبْلِي. 31وآنَا بِيدِي مَا كُنْتِشْ نَعْرْفُو. آمَا جِيتْ نْعَمِّدْ فِي المَاء بَاشْ بَنِي إِسْرَائِيلْ يَعْرْفُوهْ».
32وشْهِدْ يُوحَنَّا، وقَالْ: «آنَا شُفْتْ الرُّوحْ هَابِطْ مِالسْمَاء كِالحْمَامَة وحَطْ فُوقُو. 33وآنَا مَا كُنْتِشْ نَعْرْفُو، آمَا الِّي بْعَثْنِي بَاشْ نْعَمِّدْ فِي المَاء قَالِّي: "الِّي تْشُوفْ الرُّوحْ يَهْبِطْ ويْحُطْ فُوقُو، هَاذَاكَا هُوَّ الِّي بَاشْ يْعَمِّدْ فِي الرُّوحْ القُدُسْ". 34وآنَا شُفْتْ هَاذَا بْعِينِي، هَاذَاكَا عْلَاشْ نِشْهِدْ الِّي هُوَّ إِبْنْ اللَّهْ».
تْلَامْذِةْ يَسُوعْ الأُولَانِينْ
35مِنْ غُدْوَة كَانْ يُوحَنَّا وَاقِفْ مْعَ زُوزْ مِنْ تْلَامِذْتُو. 36شَافْ يَسُوعْ مِتْعَدِّي يَاخِي قَالْ: «هَاذَا هُوَّ خَرُوفْ اللَّهْ». 37وكِي سَمْعُوا التْلَامْذَة الزُّوزْ الكْلَامْ هَاذَا، مْشَاوْ وتَبْعُوا يَسُوعْ. 38ووَقْتِلِّي تْلَفِّتْ يَسُوعْ وشَافْهُمْ يْتَبْعُوا فِيهْ، سْإِلْهُمْ: «آشْ تْحِبُّوا؟». قَالُولُو: «يَا رَابِّي، (الِّي مَعْنَاهْ يَا مُعَلِّمْ)، وِينْ تُسْكُنْ؟» 39قَالِلْهُمْ: «إِيجَاوْ شُوفُوا». يَاخِي مْشَاوْ وشَافُوهْ وِينْ يُسْكُنْ، وعَدَّاوْ مْعَاهْ بْقِيِّة النْهَارْ، ووَقْتْهَا كَانِتْ الأَرْبْعَة مْتَاعْ العْشِيَّة. 40أَنْدَرَاوُسْ خُو سِمْعَانْ بُطْرُسْ، كَانْ وَاحِدْ مِالزُّوزْ الِّي سَمْعُوا آشْ قَالْ يُوحَنَّا، وتَبْعُوا يَسُوعْ. 41لْقَى أَنْدَرَاوُسْ خُوهْ سِمْعَانْ، وقَالُّو: «لْقِينَا المَسِيَّا»، الِّي مَعْنَاهْ المَسِيحْ، 42وهَزُّو مْعَاهْ لْيَسُوعْ. غْزَرْلُوا يَسُوعْ وقَالُّو: «إِنْتِ سِمْعَانْ وِلْدْ يُونَا. بِشْ يْوَلِّي إِسْمِكْ صَفَا، الِّي مَعْنَاهْ "بُطْرُسْ"».
فِيلِۑُّسْ ونَثَنَائِيلْ
43مِنْ غُدْوَة قَرِّرْ يَسُوعْ يِمْشِي لْمَنْطَقْةْ الجَلِيلْ، يَاخِي لْقَى فِيلِۑُّسْ وقَالُّو: «تَبَّعْنِي». 44وفِيلِۑُّسْ كَانْ مِنْ بِيتْ صَيْدَا، مْدِينِةْ أَنْدَرَاوُسْ وبُطْرُسْ. 45لْقَى فِيلِۑُّسْ نَثَنَائِيلْ، وقَالُّو: «لْقِينَا الِّي كْتِبْ عْلِيهْ مُوسَى فِي التَّوْرَاةْ، وكِتْبُوا عْلِيهْ الأَنْبِيَاءْ، يَسُوعْ وِلْدْ يُوسِفْ الِّي مِنْ مْدِينِةْ النَّاصْرَة». 46قَالُّو نَثَنَائِيلْ: «يَاخِي تُخْرُجْ مِالنَّاصْرَة حَاجَة تُصْلُحْ؟» جَاوْبُو فِيلِۑُّسْ: «إِيجَا وشُوفْ!». 47شَافْ يَسُوعْ نَثَنَائِيلْ جَايُّو، يَاخِي قَالْ عْلِيهْ: «هَاذَا إِسْرَائِيلِي بِالحَقْ، ومَا فِيهِشْ شَكْ!» 48قَالُّو نَثَنَائِيلْ: «كِيفَاشْ عْرَفْتْنِي؟» جَاوْبُو يَسُوعْ: «قْبَلْ مَا يْعَيِّطْلِكْ فِيلِۑُّسْ رِيتِكْ قَاعِدْ تَحْتْ الكَرْمَة». 49جَاوْبُو نَثَنَائِيلْ: «يَا مُعَلِّمْ إِنْتِ هُوَّ إِبْنْ اللَّهْ. إِنْتِ هُوَّ مَلِكْ إِسْرَائِيلْ!» 50جَاوْبُو يَسُوعْ: «يَاخِي أَمَّنْتْ عْلَى خَاطِرْ قُتْلِكْ الِّي آنَا شُفْتِكْ قَاعِدْ تَحْتْ الكَرْمَة؟ رَاكْ بَاشْ تْشُوفْ حَاجَاتْ أَعْظِمْ مِنْ هَاذِي». 51وزَادْ قَالُّو: «الحَقْ الحَقْ نْقُولِلْكُمْ: بِشْ تْشُوفُوا السْمَاء مَحْلُولَة، ومْلَايِكْةْ اللَّهْ طَالْعِينْ هَابْطِينْ عْلَى إِبْنْ الإِنْسَانْ».

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy