أَعْمَالْ 2
AEB
2
جَيَّانْ الرُّوحْ القُدُسْ
1وَقْتِلِّي جَا عِيدْ يُومْ الخَمْسِينْ، كَانُوا المُؤْمْنِينْ الكُلْ مُجْتَمْعِينْ مْعَ بْعَضْهُمْ فِي بُقْعَة وَحْدَة. 2وِعْلَى غَفْلَة جَا صُوتْ مِالسْمَاءْ، كَإِنُّو صُوتْ رِيحْ قْوِي، وِمْلَى البِيتْ الِّي كَانُوا قَاعْدِينْ فِيهَا. 3مِنْ بَعْدْ ظُهْرْتِلْهُمْ لْسَانَاتْ مِتْفَرّْقَة كِيفْ النَّارْ، وْحَطِّتْ عْلَى كُلْ وَاحِدْ فِيهُمْ. 4وْتِمْلاَوْ الكُلْ بِالرُّوحْ القُدُسْ، وِبْدَاوْا يِتْكَلّْمُوا بْلُغَاتْ أُخْرَى، كِيمَا عْطَاهُمْ الرُّوحْ بَاشْ يَنْطْقُوا.
5وِالوَقْتْ هَاذَاكَا كَانُوا ثَمَّة جْمَاعَة مِاليْهُودْ الِّي يْخَافُوا رَبِّي فِي أُرْشَلِيمْ وِلِّي هُومَا جَاوْ مِنْ كُلْ أُمَّة فِي الأَرْضْ. 6وَقْتِلِّي تِسْمَعْ الصُّوتْ تْلَمُّوا النَّاسْ الكُلْ، وِتْعَجّْبُوا عْلَى خَاطِرْ كُلْ وَاحِدْ كَانْ يِسْمَعْ فِيهُمْ يِتْكَلّْمُوا بْلُوغْتُو هُوَ. 7تْعَجّْبُوا وِتْحَيّْرُوا وْوَلاَّوْ يِسْأْلُوا فِي بْعَضْهُمْ: «مُوشْ الِّي قَاعْدِينْ يِتْكَلّْمُوا، الكُلْهُمْ مِنْ بْلاَدْ الجَلِيلْ؟ 8إِمَّالاَ كِيفَاشْ كُلْ وَاحِدْ مِنَّا قَاعِدْ يِسْمَعْ فِي لُوغِةْ البْلاَدْ الِّي تُولِدْ فِيهَا؟ 9بَرْثِيِّينْ وْمَادِيِّينْ وْعِيلاَمِيِّينْ وْمِنَّا مِنْ سُكَّانْ مَنْطِقْةْ مَا بِينْ النَّهْرِينْ وِاليَهُودِيَّة وْكَبَّدُوكِيَّة، وْبُنْطُسْ وْأَسِيَّة. 10وْفَرِيجِيَّة وْبَمْفِيليَّة وْمَصْرْ وْمِنْ بْقَايِعْ مِنْ لِيبِيَّة مِنْ جِيهِةْ قِيرِينَة وِمْعَانَا بَرْشَة زُوَّارْ مِنْ رُومَا. 11اليْهُودْ وِلِّي وَلاَّوْ يْهُودْ وِالكَرِيتِيِّينْ وِالعْرَبْ وْهَانَا الكُلْنَا نِسْمْعُوا فِيهُمْ يْكَلّْمُوا فِينَا بْلُوغِتْنَا عْلَى أَعْمَالْ اللهْ العْظِيمَة.» 12وِالكُلْهُمْ بْدَاوْا يِسْأْلُوا فِي بْعَضْهُمْ وْهُومَا مِسْتَغْرْبِينْ وْحَايْرِينْ: «آشْ مَعْنَاهَا هَاذَا الكُلْ؟» 13وْنَاسْ أُخْرِينْ تْمَسْخْرُوا عْلِيهُمْ وْقَالُوا: «النَّاسْ هَاذُومَا سْكَارَا.»
الخُطْبَة مْتَاعْ بُطْرُسْ
14آمَا بُطْرُسْ وْقُفْ مْعَ الأحْدَاشْ الرَّسُولْ وْقَالْ لِلحَاضْرينْ بْصُوتْ عَالِي: «يَا أَهْلْ اليَهُودِيَّة وِالسَّاكْنِينْ فِي أُورْشَلِيمْ الكُلْ، إِسْمْعُوا كْلاَمِي بَاشْ تَعْرْفُوا حْقِيقِةْ الِّي قَاعِدْ يْصِيرْ. 15هَاذُومَا مَا هُمْشْ سْكَارَا كِيمَا إِنْتُومَا تْظُنُّوا، النَّاسْ مَا يِسْكْرُوشْ فِي التِّسْعَة مْتَاعْ الصْبَاحْ. 16آمَا رَاهُو هَاذَا الِّي تْقَالْ عْلَى لْسَانْ النَّبِي يُوئِيلْ:
17 # يؤ 2‏:28‏-32 يْقُولْ اللهْ:
فِي آخِرْ الزْمَانْ
بَاشْ نَعْطِي الرُّوحْ مْتَاعِي لِلنَّاسْ الكُلْهُمْ،
وْيِتْنَبّْأُوا وْلاَدْكُمْ وِبْنَاتْكُمْ
وِيْشُوفُوا رُؤْيَاتْ شَبَابْكُمْ
وْأَحْلاَمْ يِحْلْمُوا كْبَارْكُمْ.
18وْنَعْطِي الرُّوحْ مْتَاعِي فِي الأَيَّامَاتْ هَاذُوكُمْ
لِلخُدَّامْ مْتَاعِي رْجَالْ وِنْسَاء الكُلْهُمْ
وْبِشْ يِتْنَبّْأُوا الكُلْهُمْ
19وْبِشْ نَعْمِلْ عْجَايِبْ الفُوقْ فِي السْمَاءْ
والُّوطَا عْلَى الأَرْضْ بَاشْ نَعْطِي عَلاَمَاتْ
بَرْشَة دُخَّانْ وْنَارْ وِدْمُومَاتْ.
20وِقْبَلْ مَا يْجِي يُومْ الرَّبْ، هَاكَا النْهَارْ العْظِيمْ وِالمَجِيدْ
تِظْلاَمْ الشَّمْسْ وِالقَمْرَة كِيفْ الدَّمْ تْوَلِّي حَمْرَا.
21وَقْتْهَا كُلْ مِنْ يِدْعِي بْإِسْمْ الرَّبْ يُخْلُصْ.
22يَا رْجَالْ إِسْرَائِيلْ اسْمْعُوا الكْلاَمْ هَاذَا: يَسُوعْ النَّاصْرِي رَاجِلْ عْطَاهْ اللهْ مُعْجْزَاتْ وِعْجَايِبْ وْعَلاَمَاتْ عْمَلْهَا اللهْ عْلَى يِدُّو مَا بِينَاتْكُمْ كِيمَا تَعْرْفُوا. 23وِالرَّاجِلْ هَاذَا سْمَحْ اللهْ بْإرَادْتُو القْوِيَّة، وْعِلْمُو السَّابِقْ بَاشْ تْشِدُّوهْ وِتْعَلّْقُوهْ عْلَى صَلِيبْ وْتُقْتْلُوهْ بْإِيدِينْ نَاسْ أَشْرَارْ. 24آمَا اللهْ قَوّْمُو مِنْ بِينْ المُوتَى، وَقْتِلِّي سَيّْبُو مِالرْبَاطْ مْتَاعْ المُوتْ، عْلَى خَاطِرْ المُوتْ مَا كَانِشْ يْنَجِّمْ يِغْلْبُو. 25#مز 16‏:8‏-11وْقَالْ عْلِيهْ دَاوُدْ:
دِيمَا نْشُوفْ فِي الرَّبْ قُدَّامِي،
مَا نْخَافِشْ عْلَى خَاطْرُو دِيمَا عْلَى يْمِينِي،
26هَاذَاكَا عْلاَشْ فْرَحْ قَلْبِي
وِلْسَانِي سَبِّحْ رَبِّي،
عْلَى أَمَلْ بَاشْ يْعِيشْ بَدْنِي
27الِّي مَاكِشْ بَاشْ تْخَلِّينِي نْمُوتْ
وْمَاكِشْ بَاشْ تْخَلِّي القُدُّوسْ مْتَاعِكْ يَاكْلُوا الدُّودْ.
28هْدِيتْنِي لِطْرِيقْ الحَيَاةْ،
وْتِمْلاَنِي بِالفَرْحَة
وَقْتِلِّي نْكُونْ مْعَاكْ.
29يَا إِخْوَة خَلِّينِي نْقُولِلْكُمْ بْصَرَاحَة الِّي بُونَا دَاوُدْ مَاتْ وْتِدْفِنْ وْقَبْرُو مُوجُودْ عِنْدْنَا حَتَّى لِليُومْ. 30#مز 132‏:11عْلَى خَاطْرُو كَانْ نَبِي وِعْرَفْ الِّي اللهْ حْلِفْلُو بِاليْمِينْ الِّي وَاحِدْ مِنْ ذُرِّيتُو بَاشْ يُقْعُدْ عْلَى عَرْشُو. 31#مز 16‏:10وْهُوَ يِتْكَلِّمْ عْلَى قْيَامِةْ المَسِيحْ كِيمَا شَافْهَا قْبَلْ مَا تَاقَعْ، وْقَالْ عْلَى رُوحُو:
هُوَ مُوشْ بَاشْ يْخَلِّيهْ يْمُوتْ
وْمُوشْ بَاشْ يْخَلِّيهْ فِي القْبَرْ.
32يَسُوعْ هَاذَا قَوّْمُو اللهْ مِنْ بِينْ المُوتَي وْإِحْنَا الكُلْ شْهُودْ عْلَى هَاذَا. 33وْكِرَفْعُو اللهْ وِخْذَا الرُّوحْ القُدُسْ المَوْعُودْ بِيهْ مِنْ عِنْدْ الآبْ سِكْبُو عْلِينَا، وِلِّي تْشُوفُوا فِيهْ وْتِسْمْعُوا فِيهْ تَوَّا، رَاهُو بِسْبَبْ الشَّيْء هَاذَا. 34#مز 110‏:1دَاوُدْ مَا تِرْفَعْشْ بْبَدْنُو لِلسْمَاء، وْهُوَ بِيدُو يْقُولْ:
رَبّْنَا يْقُولْ لْسِيدْنَا:
أُقْعُدْ عْلَى يْمِينِي
35حَتَّى لِينْ نْحُطْ الأَعْدَاءْ مْتَاعِكْ تَحْتْ سَاقِيكْ.
36خَلِّي بَنِي إِسْرَائِيلْ الكُلْهُمْ يَعْرْفُوا وْيِتْأكّْدُوا الِّي يَسُوعْ هَاذَا الِّي إِنْتُومَا صْلَبْتُوهْ وِاللهْ رَدُّو رَبْ وْمَسِيحْ!»
37وَقْتِلِّي سَمْعُوا الحَاضْرِينْ الكْلاَمْ هَاذَا أَنِّبْهُمْ ضَمِيرْهُمْ وْسِأْلُوا بُطْرُسْ وِبْقِيِّةْ الرُّسُلْ: «آشْ نَعْمْلُوا يَا إِخْوَة؟» 38جَاوِبْهُمْ بُطْرُسْ: «تُوبُوا وْخَلِّي كُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ يِتْعَمِّدْ بْإِسْمْ يَسُوعْ المَسِيحْ، وَقْتْهَا يِغْفْرِلْكُمْ اللهْ ذْنُوبْكُمْ وْتَاخْذُوا مَوْهِبْةْ الرُّوحْ القُدُسْ. 39#إش 57‏:19 ؛ يؤ 2‏:32عْلَى خَاطِرْ الوَعْدْ هَاذَا رَاهُو لِيكُمْ وْلِوْلاَدْكُمْ وْلِلنَّاسْ البْعَادْ الكُلْ، يَاخْذُو كُلْ وَاحِدْ يْنَادِيهْ الرَّبْ إِلاَهْنَا.» 40وْمِنْ بَعْدْ شْهِدِّلْهُمْ بْبَرْشَة كْلاَمْ وْشَدْ صْحِيحْ وْقَالِلْهُمْ: «إِبْعْدُوا عْلَى الجِيلْ الفَاسِدْ هَاذَا.» 41وِلِّي سَمْعُوهْ الكُلْهُمْ وْقِبْلُوا كْلاَمُو تْعَمّْدُوا، وِتْزَادُوا لِلمَجْمُوعَة فِي النْهَارْ هَاذَاكَا تَقْرِيبْ ثْلاَثَة آلاَفْ. 42وِالكُلْهُمْ كَانُوا يْدَاوْمُوا عْلَى تَعْلِيمْ الرُّسُلْ وْكَانُوا عَايْشِينْ مْعَ بْعَضْهُمْ وْيَاكْلُوا فِي العْشَاء الرَّبَّانِي وِيْصَلِّيوْ.
كِيفَاشْ المُؤْمْنِينْ كَانُوا عَايْشِينْ
43وْكِصَارِتْ مُعْجْزَاتْ وِعْجَايِبْ عْلَى يْدِينْ الرُّسُلْ، النَّاسْ الكُلْ وَلاَّوْ خَايْفِينْ. 44وِالمُؤْمْنِينْ الكُلْهُمْ كَانُوا مِتَّحْدِينْ مْعَ بْعَضْهُمْ، وْكَانُوا مِتْشَارْكِينْ فِي كُلْ مَا يِمْلْكُوا. 45يْبِيعُوا حْوَايِجْهُمْ وْأَمْلاَكْهُمْ وْيِقْسْمُوا الفْلُوسْ عْلَى قَدْرْ حَاجِةْ كُلْ وَاحِدْ فِيهُمْ. 46وِيْدَاوْمُوا عْلَى الحْضُورْ فِي الهَيْكِلْ كُلْ يُومْ بْقَلْبْ وَاحِدْ. وْيِقْسْمُوا خُبْزْ الْعْشاء الرّبّانِي فِي البْيُوتْ وْيَاكْلُوا مْعَ بْعَضْهُمْ بْفَرْحَة وْنِيَّة صَافْيَة. 47وْهُومَا يْسَبّْحُوا فِي اللهْ، وْمَقْبُولِينْ عِنْدْ النَّاسْ الكُلْ، وْكَانْ الرَّبْ كُلْ يُومْ يْزِيدْ لِلمَجْمُوعَة النَّاسْ الِّي يُخْلْصُوا بِالمَسِيحْ.

Scripture text © 2018, Wycliffe Bible Translators, Inc., United Bible Societies, UK. All rights reserved.

Learn More About العهد الجديد بالعربية التونسية