YouVersion Logo
Search Icon

Salmo 91

91
Salmo 91
Ang Dios ang Ating Tagapagtanggol
1Ang sinumang nananahan sa piling ng Kataas-taasang Dios na Makapangyarihan ay kakalingain niya.
2Masasabi niya#91:2 niya: Ito ang nasa tekstong Septuagint at Syriac. Pero sa Hebreo, ko. sa Panginoon, “Kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol.
Kayo ang aking Dios na pinagtitiwalaan.”
3Tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot.
4Iingatan ka niya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak.
Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan.
5-6Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot,
o sa palaso ng mga kaaway, o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw.
7Kahit libu-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo.
8Makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama.
9Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang Kataas-taasang Dios na aking tagapagtanggol,
10walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan.
11Dahil uutusan ng Dios ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta.
12Bubuhatin ka nila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato.#91:12 Bubuhatin … bato: Ang ibig sabihin, Iingatan ka nila upang hindi ka masaktan.
13Tatapakan mo ang mga leon at mga makamandag na ahas.
14 Sinabi ng Dios, “Ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin.
15Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya;
sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya.
Ililigtas ko siya at pararangalan.
16Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy