Salmo 29
ASND
29
Salmo 29#29 Salmo 29 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang Salmo ni David.
Ang Makapangyarihang Tinig ng Panginoon
1Purihin ang Panginoon, kayong mga anak ng makapangyarihang Dios.#29:1 kayong mga anak ng makapangyarihang Dios: Sa ibang salin ng Biblia, kayong mga nilalang sa kalangitan.
Purihin siya sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan.
2Papurihan ang Panginoon ng mga papuring nararapat sa kanyang pangalan.
Sambahin ninyo siya sa kanyang banal na presensya.
3Ang tinig ng Panginoong Dios na makapangyarihan ay dumadagundong
na parang kulog sa ibabaw ng malalakas na alon ng karagatan.
4Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan at kagalang-galang.
5Ang tinig ng Panginoon ay makakabali
at makakapagpira-piraso ng pinakamatibay na mga puno ng sedro sa Lebanon.
6Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang mga bundok sa Lebanon
at ang bundok ng Hermon#29:6 Hermon: sa Hebreo, Sirion., na parang bisirong baka na tumatalon-talon.
7Ang tinig ng Panginoon ang nagpapakidlat.
8Ang tinig din ng Panginoon ang nagpapayanig sa Disyerto ng Kadesh.
9Sa tinig ng Panginoon, napapagalaw ang mga puno ng ensina,#29:9 napapagalaw ang mga puno ng ensina: sa literal, napapaanak ang mga usa.
at nalalagas ang mga dahon sa kagubatan.
At ang lahat ng nasa templo ay sumisigaw,
Ang Dios ay makapangyarihan!”
10Ang Panginoon ang may kapangyarihan sa mga baha.
Maghahari siya magpakailanman.
11Ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga mamamayan,
at pinagpapala niya sila ng mabuting kalagayan.

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Learn More About Ang Salita ng Dios