Josue 18:21

Josue 18:21 ASND

Ito ang mga lungsod na ibinigay sa lahi ni Benjamin na hinati ayon sa bawat sambahayan: Jerico, Bet Hogla, Emek Keziz
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Josue 18:21