Job 36:11

Job 36:11 ASND

Kung susunod sila at maglilingkod sa kanya, buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Job 36:11