Deuteronomio 30:8

Deuteronomio 30:8 ASND

Muli ninyong susundin ang PANGINOON at tutuparin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Deuteronomio 30:8