2 Hari 9:24

2 Hari 9:24 ASND

Kinuha ni Jehu ang palaso niya at pinana si Joram sa likod. Tumagos ang pana sa puso nito at humandusay ito sa loob ng karwahe.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Hari 9:24