2 Hari 10:4

2 Hari 10:4 ASND

Pero labis silang natakot at sinabi, “Kung hindi natalo ng dalawang hari si Jehu, kami pa kaya?”
ASND: Ang Salita ng Dios
Share