1 Samuel 4:8

1 Samuel 4:8 ASND

Nakakaawa tayo! Sino ang magliligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang dios? Sila rin ang mga dios na pumatay sa mga Egipcio sa disyerto sa pamamagitan ng ibaʼt ibang mga salot.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Samuel 4:8