1 Samuel 4:19

1 Samuel 4:19 ASND

Nang panahon ding iyon, kabuwanan ng manugang ni Eli na asawa ni Finehas. Nang mabalitaan niya na naagaw ang Kahon ng Dios at namatay ang kanyang asawa at biyenang lalaki, sumakit ang tiyan niya at napaanak ng wala sa panahon dahil sa matinding sakit.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Samuel 4:19