1 Cronica 13
ASND
13
Ang Pagkuha ng Kahon ng Kasunduan
(2 Sam. 6:1-11)
1Nakipag-usap si David sa kanyang mga opisyal at sa mga kumander ng libu-libo at daan-daang sundalo. 2Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng Israelitang naroon, “Kung gusto ninyo at kung kalooban ng Panginoon na ating Dios, magpapadala tayo ng mensahe sa lahat ng kababayan natin sa buong Israel, pati na sa mga pari at mga Levita na kasama nila sa mga bayan at pastulan. Papuntahin natin sila rito para makiisa sa atin. 3Ito na ang panahon para kunin natin ang Kahon ng ating Dios, dahil hindi natin ito pinahalagahan nang si Saul pa ang hari.” 4Pumayag ang buong kapulungan dahil nakita nilang iyon ang tamang gawin.
5Kaya tinipon ni David ang lahat ng mga Israelita, mula sa Ilog ng Shihor sa Egipto hanggang sa Lebo Hamat,#13:5 Lebo Hamat: o, Paakyat ng Hamat. para kunin ang Kahon ng Dios#13:5 Kahon ng Dios: Ito ang Kahon ng Kasunduan. sa Kiriat Jearim. 6Pumunta si David at lahat ng kasama niyang mga Israelita sa Baala na nasa Juda (na siya ring Kiriat Jearim) para kunin ang Kahon ng Panginoong Dios, kung saan siya nananahan.#13:6 saan siya nananahan: sa literal, saan tinatawag ang kanyang pangalan. Nananahan ang Panginoon sa gitna ng mga kerubin na nasa ibabaw ng Kahon. 7Kinuha nila ang Kahon ng Dios sa bahay ni Abinadab at ikinarga sa bagong kariton. Sina Uza at Ahio ang umaalalay sa kariton. 8Buong lakas na nagdiwang si David at lahat ng mga Israelita sa presensya ng Dios. Umawit sila at tumugtog ng mga alpa, lira, tamburin, pompyang at trumpeta.
9Nang dumating sila sa giikan ni Kidon,#13:9 Kidon: o, Nacon. hinawakan ni Uza ang Kahon, dahil nadulas ang mga baka. 10Nagalit nang matindi ang Panginoon kay Uza dahil hinawakan niya ang Kahon. Kaya namatay siya roon sa presensya ng Dios. 11Nagalit si David dahil biglang pinarusahan ng Panginoon si Uza. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza.#13:11 Perez Uza: Ang ibig sabihin, biglang pagparusa kay Uza. 12Nang araw na iyon, natakot si David sa Dios at sinabi niya, “Paano madadala sa lungsod ko ang Kahon ng Dios?” 13Kaya nagpasya siyang huwag na lang dalhin ang Kahon sa kanyang lungsod.#13:13 kanyang lungsod: sa Hebreo, Lungsod ni David. Sa halip, iniwan niya ito sa bahay ni Obed Edom na taga-Gat. 14Nanatili ito sa bahay ni Obed Edom sa loob ng tatlong buwan, at pinagpala ng Panginoon ang pamilya ni Obed Edom at ang lahat ng ari-arian niya.

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Learn More About Ang Salita ng Dios