Ieremia 46
NTR
46
Profeție împotriva Egiptului
1Cuvântul Domnului spus profetului Ieremia cu privire la neamuri.
2Despre Egipt, împotriva oștirii faraonului Neco, regele Egiptului, pe care a învins‑o Nebucadnețar, împăratul Babilonului, la Carchemiș, lângă râul Eufrat, în anul al patrulea al lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda:
3„Pregătiți‑vă scuturile mari și mici
și mergeți la luptă!
4Călăreți, înhămați caii
și încălecați!
Stați pregătiți cu coifurile puse!
Lustruiți‑vă sulițele
și îmbrăcați‑vă armurile!
5Ce văd?
Ei sunt înspăimântați;
se întorc cu spatele.
Vitejii lor sunt zdrobiți.
Ei se pun pe fugă
și nu mai privesc înapoi.
De jur împrejur este numai teroare,
zice Domnul.“
6„Cel iute de picior nu va putea fugi,
nici cel viteaz nu va putea scăpa!
În partea de nord, lângă râul Eufrat,
ei se împiedică și cad.
7Cine este acela care se înalță ca Nilul,
ale cărui ape sunt agitate ca râurile?
8Egiptul se înalță ca Nilul,
iar apele lui sunt agitate ca râurile.
El zice: «Mă voi ridica și voi acoperi țara,
îi voi nimici cetățile
și pe cei ce locuiesc în ele.»
9Suiți‑vă, cai!
Năvăliți, care!
Să iasă vitejii:
cei din Cuș#9 Regiunea Nilului Superior; Etiopia și teritoriile învecinate. și din Put#9 Libia. care poartă scutul
și cei din Lud#9 Lidia. Sau, posibil, un neam din nordul Africii (vezi Gen. 10:13). care trag cu arcul!
10Ziua aceea însă va fi a Stăpânului, Domnul Oștirilor!
Va fi o zi de răzbunare,
în care El Se va răzbuna pe vrăjmașii Lui.
Sabia va devora, se va sătura
și se va îmbăta cu sângele lor,
căci Stăpânul, Domnul Oștirilor,
va aduce o jertfă
în țara din nord, lângă râul Eufrat.
11Suie‑te în Ghilad și adu balsam,
fiică fecioară a Egiptului!
Degeaba îți înmulțești leacurile,
căci nu este vindecare pentru tine.
12Neamurile vor auzi de rușinea ta;
strigătele tale vor umple pământul.
Un viteaz se va împiedica de un altul
și vor cădea amândoi.“
13Cuvântul pe care Domnul i l‑a spus profetului Ieremia despre venirea lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, ca să atace țara Egiptului:
14„Dați de știre în Egipt și vestiți în Migdol.
Vestiți și în Nof#14 Memfis.
și în Tahpanhes și spuneți:
«Ridică‑te și pregătește‑te,
căci sabia îi devorează pe cei din jurul vostru.»
15De ce s‑au prăbușit vitejii tăi?
Ei nu pot sta în picioare,
căci Domnul i‑a aruncat la pământ.
16El îi va face pe mulți să se împiedice întruna
și vor cădea unul peste altul.
Vor zice: «Haideți să ne întoarcem la poporul nostru
și în țara noastră de naștere,
departe de sabia asupritorului!»
17Acolo vor zice:
«Faraon nu este decât un vuiet,
care a lăsat să treacă pe lângă el momentul potrivit.»“
18„Viu sunt Eu, zice Împăratul,
al Cărui Nume este Domnul Oștirilor,
că va veni unul care este ca Taborul printre munți,
asemenea Carmelului deasupra mării.
19Pregătește‑ți lucrurile pentru exil,
locuitoare – fiica Egiptului!
Căci Noful va ajunge un pustiu,
va fi devastat și nimeni nu va mai locui în el.
20Egiptul este o juncană foarte frumoasă,
dar un tăun#20 Sensul termenului ebraic este nesigur. vine asupra ei dinspre nord.
21Mercenarii din rândurile lui
sunt ca niște viței îngrășați în grajd,
dar și ei se întorc și fug,
pentru că nu pot ține piept.
Căci ziua nenorocirii vine peste ei,
vine vremea pedepsei lor.
22Glasul lui este ca al unui șarpe care se târăște,
căci ei înaintează cu o armată.
Ei vin împotriva lui cu topoare,
ca niște tăietori de lemne.
23Îi vor tăia pădurea,
zice Domnul,
chiar dacă este foarte deasă.
Ei sunt mai numeroși decât lăcustele
și nu pot fi numărați.
24Fiica Egiptului este acoperită de rușine
și este dată în mâinile poporului din nord.“
25Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, aduc pedeapsa împotriva lui Amon din No#25 Oraș egiptean celebru construit pe ambele maluri ale Nilului și cunoscut sub numele de Teba., împotriva lui Faraon, împotriva Egiptului, împotriva dumnezeilor lui, împotriva regilor lui și împotriva lui Faraon și a celor ce se încred în el. 26Îi voi da în mâna celor ce caută să le ia viața, în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâna slujitorilor lui. După aceea, Egiptul va fi locuit ca în zilele de odinioară, zice Domnul.
27Dar tu, robul Meu Iacov, nu te teme!
Nu te înspăimânta, Israel!
Căci iată, te voi izbăvi din teritoriul îndepărtat
și‑ți voi izbăvi sămânța din țara în care este captivă.
Iacov se va întoarce, va avea odihnă și liniște
și nimeni nu‑l va mai îngrozi.
28Nu te teme, robul Meu Iacov,
căci Eu sunt cu tine, zice Domnul.
Voi mistui toate neamurile
printre care te‑am alungat,
dar pe tine nu te voi mistui.
Te voi disciplina însă cu dreptate;
nu pot să te las nepedepsit.“

Biblia, Noua Traducere Românească (NTR)
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.®
Folosit cu permisiune. Toate drepturile sunt rezervate

Learn More About Noua Traducere Românească