Iuda 1:7-8

Iuda 1:7-8 NTR

Tot astfel, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejur, care s‑au dedat la preacurvii în același fel ca aceștia și s‑au dus după un alt fel de trup, sunt arătate acum ca exemplu, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Tot așa și acești visători pângăresc trupul, resping autoritatea și batjocoresc cele slăvite.
NTR: Noua Traducere Românească
Share