Iuda 1:14-15

Iuda 1:14-15 NTR

Și despre aceștia a profețit Enoh, al șaptelea de la Adam, zicând: „Iată, Domnul vine cu zeci de mii de sfinți ai Săi, ca să facă judecată împotriva tuturor și să dovedească vinovat orice suflet pentru toate lucrările lor neevlavioase pe care le‑au înfăptuit în neevlavia lor și pentru toate cuvintele grele pe care acei păcătoși neevlavioși le‑au rostit împotriva Lui.“
NTR: Noua Traducere Românească
Share