Salmane 6:11

Salmane 6:11 N11NN

Alle mine fiendar skal bli til skamme og rista av redsle. Brått skal dei snu seg bort i skam.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share