Jesaja 64:4

Jesaja 64:4 N11NN

Du møter den som er glad og gjer rett, dei som hugsar deg og går dine vegar. Sjå, du vart harm når vi synda i gamle dagar, men vi vart frelste.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share