5. Mosebok 17:8

5. Mosebok 17:8 N11NN

Når ei sak er så vanskeleg at du ikkje kan seia dom i henne, anten det gjeld drap eller tvistemål eller skade, slikt som det er strid om i domstolane dine, skal du med ein gong gå opp til den staden HERREN din Gud vil velja seg ut.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share