5. Mosebok 17:6

5. Mosebok 17:6 N11NN

Etter vitnemål frå to eller tre skal den skuldige straffast med døden. Etter vitnemål frå éin skal ingen bli straffa med døden.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 5. Mosebok 17:6