5. Mosebok 17:5

5. Mosebok 17:5 N11NN

då skal du føra mannen eller kvinna som har gjort ugjerninga, ut til byporten, og anten det er ein mann eller ei kvinne, skal du steina dei i hel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 5. Mosebok 17:5