5. Mosebok 17:10

5. Mosebok 17:10 N11NN

Du skal retta deg etter den dommen dei kunngjer frå denne staden, den staden HERREN vil velja seg ut, og trufast følgja alt dei seier deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 5. Mosebok 17:10