YouVersion Logo
Search Icon

Apostelgjerningane 26

26
Paulus forsvarar seg for kong Agrippa
1Så sa Agrippa til Paulus: «Du kan få lov til å svara for deg.» Paulus lyfte handa og tok til med forsvaret:
2«Eg held det for ei lukke at det er framfor deg, kong Agrippa, eg i dag skal forsvara meg mot alt det som jødar skuldar meg for, 3sidan du kjenner så vel alle skikkar og stridsspørsmål hos jødane. Difor bed eg deg om å høyra på meg med tolmod. 4Heilt frå barndomen har eg budd mellom folket mitt og i Jerusalem, og alle jødar veit korleis livet mitt har vore. 5#23,6; Fil 3,5f+ Dei kjenner meg frå før, om dei berre vil vitna om det, og veit at eg har levd som farisear og høyrt til den strengaste retninga i religionen vår. 6#23,6; 24,15; 28,20 Og no står eg her og skal dømmast fordi eg set mi von til den lovnaden Gud gav fedrane våre, 7den lovnaden som det tolvætta folket vårt vonar å sjå oppfylt – difor er dei uthaldande og dyrkar Gud natt og dag. For denne vona, konge, kjem jødar med skuldingar mot meg. 8Kvifor blir det rekna som utruleg hos dykk at Gud vekkjer opp døde?
9 # 9,1f+ Eg tykte sjølv ein gong at det var ei plikt å strida av all kraft mot nasarearen Jesu namn. 10#26,10 dei heilage >9,13. Og det gjorde eg i Jerusalem. Eg fekk fullmakt frå overprestane og kasta mange av dei heilage i fengsel. Var det tale om å avretta dei, røysta eg for. 11Rundt omkring i alle synagogane fekk eg dei ofte straffa for å tvinga dei til å spotta. Og rasande som eg var, forfølgde eg dei heilt til byar i utlandet.
12 # 9,1–19; 22,6–16 Medan dette stod på, fór eg ein gong til Damaskus med fullmakt og oppdrag frå overprestane. 13På den ferda, konge, såg eg midt på dagen eit lys frå himmelen, klårare enn sola. Det stråla omkring meg og dei som var i lag med meg. 14#26,14 stampa mot brodden Uttrykket i den gr. teksten er ein kvardagsleg talemåte. Det gjev biletet av ein okse som stretar imot piggen som oksedrivaren driv han fram med. Vi fall alle til jorda, og eg høyrde ei røyst som sa til meg på hebraisk: ‘Saul, Saul, kvifor forfølgjer du meg? Det blir hardt for deg å stampa mot brodden!’ 15‘Kven er du, Herre?’ spurde eg. Og Herren svara: ‘Eg er Jesus, han som du forfølgjer. 16#Esek 2,1.3 Men reis deg opp og stå på føtene! Eg har synt meg for deg fordi eg vil velja deg ut til tenar og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du sidan skal få sjå, 17når eg bergar deg ut frå ditt eige folk og frå alle heidningfolka. Eg sender deg til dei 18#Jes 42,7; Apg 20,32; Ef 1,18; Kol 1,12ff for å opna auga deira, så dei vender om frå mørker til lys, frå Satans makt til Gud, og får tilgjeving for syndene og arverett saman med dei som har vorte helga ved trua på meg.’
19 # Gal 1,16 Og difor, kong Agrippa, har eg ikkje vore ulydig mot det himmelske synet. 20#Luk 3,8 Tvert om har eg forkynt, først i Damaskus og Jerusalem, sidan i heile Judea og for heidningfolka, at dei må skifta sinn og venda om til Gud og gjera gjerningar som svarar til omvendinga. 21#21,30f Difor var det at nokre jødar greip meg i tempelet og ville drepa meg. 22#Luk 24,44ff Men til denne dag har Gud hjelpt meg, og no står eg her og vitnar for høg og låg, og eg seier ikkje anna enn det som profetane og Moses sa skulle henda: 23#Jes 42,6; 49,6; Apg 13,46f; 1 Kor 15,20+ at Messias skulle lida, at han skulle vera den første som stod opp frå dei døde, og at han sidan skulle forkynna lyset både for vårt folk og for heidningfolka.»
24Då han kom til desse orda i forsvarstalen, ropa Festus høgt: «Du er frå sans og samling, Paulus! Den store lærdomen din fører deg frå forstanden.» 25Men Paulus svara: «Eg er ikkje frå forstanden, vørde Festus. Alt det eg seier, er sant og vel gjennomtenkt. 26Kongen kjenner til desse tinga; difor talar eg så frimodig til han. Eg kan ikkje tru at noko av dette er ukjent for han. Det har då ikkje gått føre seg i ein avkrok. 27Trur du profetane, kong Agrippa? Eg veit at du trur.» 28Då sa Agrippa til Paulus: «Det er like før du får overtala meg til å bli ein kristen.» 29Paulus svara: «Like før eller lenge att, det er mitt ønske til Gud at både du og alle som høyrer meg i dag, må bli som eg, men utan desse lenkjene.»
30Så reiste kongen seg saman med landshovdingen og Berenike og dei andre som sat der. 31#25,25 Då dei hadde trekt seg tilbake, tala dei med kvarandre og sa: «Den mannen gjer ikkje noko som han fortener dødsstraff eller fengsel for.» 32#25,11 Og Agrippa sa til Festus: «Han kunne ha vorte sett fri om han ikkje hadde anka til keisaren.»

Currently Selected:

Apostelgjerningane 26: N11NN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy