1. Samuelsbok 12:8

1. Samuelsbok 12:8 N11NN

Då Jakob var komen til Egypt, ropa fedrane dykkar til HERREN, og han sende Moses og Aron. Dei førte fedrane dykkar ut frå Egypt og lét dei få bu på denne staden.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share