1. Samuelsbok 12:5

1. Samuelsbok 12:5 N11NN

Då sa han til dei: «I dag er HERREN og den han har salva, vitne på at de ikkje har funne noka skuld hos meg.» Folket svara: «Ja, han er vitne.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share