1. Samuelsbok 12:3

1. Samuelsbok 12:3 N11NN

Her står eg. Før no klagemål mot meg framfor HERREN og den han har salva! Er det nokon eg har teke ein okse frå? Er det nokon eg har teke eit esel frå? Er det nokon eg har undertrykt? Er det nokon eg har mishandla? Er det nokon eg har teke imot stikkpengar frå – og så late att auga for uretten? Om så er, vil eg gje det tilbake.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share