1. Krønikebok 3:21

1. Krønikebok 3:21 N11NN

Etterkomarane av Hananja var Pelatja og Jesaja, dessutan etterkomarane av Refaja, Arnan, Obadja og Sjekanja.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 3:21