1. Krønikebok 3:1

1. Krønikebok 3:1 N11NN

Dette er dei sønene som David fekk i Hebron: Den førstefødde var Amnon, som han fekk med Ahinoam frå Jisreel. Den andre var Daniel, som han fekk med Abigajil frå Karmel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share