1. Krønikebok 2:43

1. Krønikebok 2:43 N11NN

Sønene til Hebron var Korah, Tappuah, Rekem og Sjema.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 2:43