1. Krønikebok 2:24

1. Krønikebok 2:24 N11NN

Etter at Hesron var død i Kaleb-Efrata, fødde Abia, kona til Hesron, Asjhur. Han vart far til Tekoa.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 2:24