PSALMS 83
NLV
83
Komplotte teen u volk
1’n Asafpsalm.
2Moenie onverskillig toekyk nie,
o God.
Moenie stilbly en niks doen nie,
o God!
3Luister na die rumoer
van u vyande!
U haters het hulle teen U verset.
4Hulle smee komplotte
teen u volk,
hulle maak planne
teen hulle vir wie U beskerm.
5“Kom,” sê hulle.
“Laat ons hulle as nasie uitwis
sodat die naam van Israel
nie meer onthou sal word nie.”
6Hulle het eenparig saamgespan,
en ’n verdrag teen U gesluit:
7Dit is
die Edomiete en Ismaeliete,
Moabiete en Hagareërs,
8Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea en die inwoners
van Tirus.
9Selfs Assirië het by hulle
aangesluit
as bondgenote van die nasate
van Lot.
Sela
10Maak met hulle
soos met Midian,
soos U met Sisera en Jabin
by Kisonspruit gedoen het.
11By En-Dor is hulle vernietig,
en het bemesting
vir die grond geword.
12Maak hulle leiers
soos Oreb en Seëb,
en al hulle aanvoerders
soos Seba en Salmunna.
13Hulle het gesê:
“Kom ons vat dit vir ons,
hierdie land van God!”
14My God,
maak hulle soos ’n tolbos,
soos kaf voor die wind.
15Soos vuur ’n woud verteer,
soos ’n vlam
berge aan die brand steek,
16agtervolg hulle só
met u orkaan,
verskrik hulle met u stormwind.
17Maak hulle tot skande, Here,
sodat hulle u Naam sal eer.
18Laat hulle altyd beskaamd
en verskrik wees.
Laat hulle verward wees
en vergaan
19sodat hulle kan weet
net u Naam is die Here,
die Allerhoogste,
oor die hele aarde.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling