PSALMS 15
NLV
15
Wie mag voor God
verskyn?
1’n Dawidspsalm.
Here, wie mag dit waag om
in u teenwoordigheid te kom?
Wie mag woon
op u heilige berg?
2Hy wat onberispelik lewe
en doen wat reg is,
met ’n opregte hart
die waarheid praat;
3wat nie sy medemens belaster,
hom benadeel,
of van hom kwaadpraat nie;
4wat dié wat aanhou sondig,
verfoei,
húlle eer wat die Here dien,
en beloftes gestand doen
selfs tot sy nadeel;
5wat nie geld op rente
uitleen nie,
en nie omkoopgeld
teen onskuldiges aanvaar nie.
’n Mens wat so optree,
sal vir altyd stewig staan.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling