PSALMS 118
NLV
118
Sy goedheid duur vir
altyd
1Loof die Here, want Hy is goed!
Sy goedheid duur vir altyd.
2Laat Israel sê:
“Sy goedheid duur vir altyd.”
3Laat die huis van Aäron sê:
“Sy goedheid duur vir altyd.”
4Laat almal wat die Here dien, sê:
“Sy goedheid duur vir altyd.”
5In my nood
het ek tot die Here gebid.
Die Here het my geantwoord
en my bevry.
6Die Here is by my,
ek sal nie bang wees nie.
Wat kan ’n mens aan my doen?
7Die Here is by my,
Hy help my.
Ek sal neersien op my haters.
8Dit is beter
om by die Here te skuil
as om staat te maak op mense.
9Dit is beter
om by die Here te skuil
as om op vername mense
te vertrou.
10Al die nasies het my omsingel;
in die Naam van die Here
het ek hulle afgeweer.
11Hulle het my inderdaad
van alle kante omsingel,
maar in die Naam van die Here
het ek hulle afgeweer.
12Soos bye
het hulle om my geswerm,
maar soos brandende
doringtakke
is hulle geblus.
In die Naam van die Here
het ek hulle afgeweer.
13Hulle het probeer
om my heeltemal om te stoot,
maar die Here het my gehelp.
14Die Here is my sterkte
en my beskerming;
Hy het my redder geword.
15Vreugdeliedere van redding
word gesing
in die tente van die regverdiges.
Die Here se regterhand
het roemryke dinge gedoen.
16Die Here se regterhand
is triomfantlik omhoog.
Die Here se regterhand
het roemryke dinge gedoen.
17Ek sal nie sterf nie,
maar lewe,
en van die Here se werke vertel.
18Die Here
het my swaar gestraf,
maar nie aan die dood
oorgegee nie.
19Maak oop vir my
die poorte van regverdigheid,
dan sal ek ingaan
en die Here loof.
20Dit is die poort na die Here;
die regverdiges gaan hier in.
21Ek prys U
omdat U my verhoor het
en my redder geword het.
22Die klip
wat die bouers afgekeur het,
het nou die sluitsteen geword.
23Dit is die werk van die Here,
en wonderlik vir ons
om te aanskou.
24Dit is die dag
wat die Here gemaak het.
Laat ons daaroor juig
en bly wees.
25Here, red ons tog,
Here, gee ons tog voorspoed.
26Geseënd is die een
wat kom
in die Naam van die Here.
Ons seën julle
uit die tempel van die Here.
27Die Here is God,
Hy laat sy lig oor ons skyn.
Begin die optog, wuif die takke!
Stapel dit op
tot by die horings van die altaar.
28U is my God, en ek wil U prys!
My God,
ek sal U hemelhoog prys!
29Wees dankbaar teenoor die Here,
want Hy is goed!
Sy goedheid duur vir altyd!

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling