PSALMS 94
NLV
94
Die Regter van die hele
aarde
1God wat onreg oordeel, Here,
God van oordeel,
vertoon tog Uself!
2Kom, Regter van die aarde!
Vergeld die hoogmoediges
volgens wat hulle verdien.
3Hoe lank, Here,
sal die goddeloses,
hoe lank sal die goddeloses
seëvier?
4Hulle borrel oor
met astrante woorde;
al die boosdoeners
spog daarmee.
5Hulle vertrap u volk,
Here,
en verdruk dié
wat aan U behoort.
6Weduwees en vreemdelinge
bring hulle om die lewe,
en weeskinders maak hulle dood.
7Hulle sê:
“Die Here sien dit nie;
die God van Jakob
bemerk dit nie.”
8Dink weer, julle onnoseles!
Wanneer word julle wys,
dwase?
9Is Hy wat die ore gemaak het,
doof?
Is Hy wat die oë gevorm het,
blind?
10Sou Hy wat die nasies straf,
dan nie straf nie?
Sou Hy wat onderrig,
aan kennis ontbreek?
11Die Here ken mense
se gedagtes,
Hy weet dat dit niks werd is nie.
12Geseënd is hulle
vir wie U vermaan, Here,
vir wie U uit u gebooie onderrig.
13U gee hom verligting
in moeilike tye,
maar vir die goddelose
wag ’n graf.
14Die Here sal sy volk
sekerlik nie verlaat nie,
en sy erfdeel
nie laat vaar nie.
15Regspraak sal kom
vir die regverdiges
en al die opregtes
sal dit soek.
16Wie beskerm my
teen goddeloses?
Wie staan my by
teen boosdoeners?
17As die Here
my nie gehelp het nie,
was die stilte van die graf my lot.
18Toe ek sê: “My voet gly!”
het u trou my ondersteun,
Here.
19Wanneer twyfel my oorweldig,
het u troos my verbly.
20Kan ’n bose regeerder
aan U verbind wees,
iemand wie se wette
ellende bring?
21Hulle span saam
teen regverdiges,
veroordeel onskuldiges
tot die dood.
22Maar die Here is my toevlug;
my God is ’n rots
waar ek kan skuil.
23Hy sal hulle sondes vergeld,
hulle vernietig
oor hulle boosheid.
Die Here ons God
sal hulle uitwis.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling