PSALMS 43
NLV
43
Stuur u lig en u waarheid
1Spreek my vry, o God!
Verdedig my saak
teen ’n goddelose volk.
Red my van mense
wat vals en boos is.
2Want U, o God,
is my veilige skuilplek.
Hoekom het U my dan verstoot?
Hoekom moet ek rou
omdat vyande my verdruk?
3Stuur u lig en u waarheid;
laat dit my lei.
Laat dit my bring
na u heilige berg,
na die plek waar U woon.
4Ek sal ingaan
na die altaar van God,
na God,
die bron van vreugde
en blydskap.
Ek sal U loof met die harp,
o God, my God!
5Hoekom is ek so neerslagtig?
Hoekom so verontrus?
Ek sal op God vertrou!
Ek sal Hom weer prys,
Hy is my redder
en my God!

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling