Parallel
43
Stuur u lig en u waarheid
1Spreek my vry, o God!
Verdedig my saak
teen ’n goddelose volk.
Red my van mense
wat vals en boos is.
2Want U, o God,
is my veilige skuilplek.
Hoekom het U my dan verstoot?
Hoekom moet ek rou
omdat vyande my verdruk?
3Stuur u lig en u waarheid;
laat dit my lei.
Laat dit my bring
na u heilige berg,
na die plek waar U woon.
4Ek sal ingaan
na die altaar van God,
na God,
die bron van vreugde
en blydskap.
Ek sal U loof met die harp,
o God, my God!
5Hoekom is ek so neerslagtig?
Hoekom so verontrus?
Ek sal op God vertrou!
Ek sal Hom weer prys,
Hy is my redder
en my God!