Parallel
38
My gesondheid is geknak
1’n Dawidspsalm. ’n Herinnering.
2Here, moenie my
in toorn straf
en my in u woede kasty nie!
3U pyle het my getref,
u hand lê swaar op my.
4As gevolg van u toorn
is my hele liggaam beseer;
as gevolg van my sonde
is elke been gebreek.
5My oortredings
het my oorweldig
soos ’n las
wat vir my te swaar is.
6My wonde sweer en stink
weens my eie dwaasheid.
7Ek is krom en heeltemal geboë.
Ek loop die hele dag en treur.
8My liggaam brand van koors;
daar is geen deel wat gesond is nie.
9Ek is uitgeput
en heeltemal platgeslaan.
Ek kreun met ’n versugting
uit ’n gebroke hart.
10U weet wat ek begeer, Here.
U hoor elke versugting van my.
11My hart klop onstuimig,
my krag begeef my.
Daarby kan ek ook
nie meer sien nie.
12My familie en vriende bly weg
en is bang vir my siekte.
Selfs my bure
bly op ’n afstand.
13Hulle wat my lewe soek,
stel vir my ’n lokval;
hulle wat my ondergang soek,
maak planne om my te vernietig.
Hulle dink die hele dag
aan verraderlike planne.
14Maar ek hou my doof
vir hulle dreigemente.
Voor hulle bly ek stil
soos iemand wat stom is.
15Ek is soos iemand wat doof is
en wat niks het
om te sê nie.
16Maar ek hoop op U, Here.
U sal antwoord, Here my God.
17Ek vra U:
“Moenie dat hulle bly word
oor my leed,
of hulle oor my verhef
as ek struikel nie.”
18Ek is op die punt
van ineenstorting,
ek beleef voortdurende pyn.
19Maar ek bely my sondes;
ek is baie jammer
oor wat ek gedoen het.
20My vyande is baie en magtig;
hulle haat my sonder rede,
hulle wat so baie is.
21Hulle vergeld my kwaad vir goed
en staan my teen
omdat ek najaag wat reg is.
22Moet my tog nie verlaat nie,
Here my God,
moenie ver van my af bly nie.
23Kom tog gou om my te help,
Here, my redder.