Parallel
124
As dit nie vir die Here
was nie
1’n Pelgrimslied. Van Dawid.
As die Here
nie aan ons kant was nie,
laat Israel dit nou maar sê,
2as die Here
nie aan ons kant was
toe mense ons aangeval het nie,
3sou hulle ons
lewendig ingesluk het
in die hitte van hulle toorn
teen ons.
4Die waters
sou ons oorspoel het;
strome
sou ons oorweldig het.
5Die woeste waters
sou ons weggesleur het.
6Lof aan die Here
wat ons nie as prooi
aan hulle oorgegee het nie.
7Ons het ontsnap
soos voëls uit ’n voëlvanger
se wip.
Die wip is gebreek,
en ons het ontvlug!
8Ons hulp kom van die Here,
wat hemel en aarde
gemaak het.