SPREUKE 12
NLV
12
1Iemand wat bereid is
om reggehelp te word,
leer graag.
Dit is dom as iemand
hom nie wil laat teregwys nie.
2Die Here hou van ’n mens
wat goeddoen.
Hy het nie tyd
vir ’n slinkse mens nie.
3Iemand wat verkeerd lewe,
het nie vastigheid nie.
Iemand wat regverdig lewe,
is stewig geanker.
4’n Goeie vrou
is haar man se trots.
Een wat skande maak,
is soos kanker in sy bene.
5Die planne van die regverdiges
is reg.
Die raad van goddeloses
is vol bedrog.
6Wat goddelose mense sê,
is ’n lokval vir ander.
Opregte mense se woorde
red hulleself.
7Goddeloses kom tot ’n val
en dit is verby met hulle.
Die nageslag van regverdiges
bly voortbestaan.
8Mense bewonder iemand
wat verstandige dinge sê.
Hulle verag iemand
wat verdraaide idees het.
9Dit is beter
om onbelangrik te wees
en ’n slaaf te hê,
as om vol van jouself te wees
en nie eers kos te hê
om te eet nie.
10Die regverdige
gee om vir sy diere,
maar ’n goddelose mens
is altyd baie wreed met hulle.
11Wie sy grond bewerk,
het volop om te eet.
Wie met nuttelose dinge besig is,
het nie verstand nie.
12Die goddelose soek veiligheid
in verkeerde dade.
Die regverdiges
is goed gevestig.
13’n Slegte mens se woorde
is ’n strik vir homself.
Iemand wat reg lewe,
ontduik moeilikheid.
14Met jou woorde
kan jy baie goeie dinge kry.
Die werk van hulle hande
gee hulle ook baie voorregte.
15Vir ’n dwaas
is net sy eie pad die regte een.
Iemand wat wys is,
luister na ander se raad.
16’n Dwaas is opvlieënd;
’n verstandige persoon bly kalm
wanneer hy beledig word.
17Die regverdige mens
getuig die waarheid;
’n getuie wat lieg, pleeg bedrog.
18Daar is mense wat dinge sal sê
wat seermaak.
’n Wyse mens se woorde
bring eerder genesing.
19Die waarheid hou vir altyd;
die leuen kom gou aan die lig.
20Daar is bedrog in die harte
van hulle wat kwaad bedink.
Daar is vreugde in die harte
van hulle wat vrede beplan.
21Die regverdige spring
probleme vry.
Die goddeloses se lewe
is vol rampe.
22Die Here verafsku mense
wat hulle woord breek.
Hy hou van mense
wat by hulle woord staan.
23’n Verstandige mens bly stil
oor sy kennis.
Dwase basuin hulle onkunde uit.
24Dié wat pligsgetrou werk,
word leiers;
lui mense word slawe.
25Bekommernis rem ’n mens af;
bemoedigende woorde
maak hom bly.
26Die regverdige
kyk mooi waar hy loop;
maar die pad van goddeloses
is ’n dwaalweg.
27Die luiaard
verroer nie ’n vinger
om self kos te maak nie.
’n Hardwerkende mens
gaan uit sy pad
om kosbare besittings
te versamel.
28Die pad van die regverdige
loop na die lewe;
dit is nie ’n pad
wat na die dood toe lei nie.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling