Parallel
1
1Gedurende die bewind van Jotam, Agas en Hiskia het die Here boodskappe vir Miga van Moreset gegee. Hy het visioene gesien wat bestem was vir Samaria en Jerusalem.
Ontsteltenis oor Samaria
en Jerusalem
2Let op, nasies van die wêreld,
julle wat die aarde bewoon!
Die oppermagtige Here
kla julle aan.
Die Here sal getuig
uit sy heilige tempel.
3Kyk, die Here is op pad!
Hy verlaat sy troon
en kom af aarde toe.
Hy kom loop hier
op die hoë plekke.
4Die berge smelt onder Hom.
Soos was wat smelt,
vloei hulle die valleie binne;
soos water
wat afvloei teen die heuwels.
5Hoekom gebeur dit?
Omdat Israel en Juda
sonde doen en opstandig is.
Wie moet die blaam dra
vir Israel se opstand?
Is dit nie Samaria nie?
Waar in Juda is die offerplekke
vir die afgode?
Is dit nie Jerusalem nie?
6“Ek gaan Samaria
tot ’n puinhoop maak,
’n plek om wingerde te plant.
Die klippe
waarmee die stad gebou is,
gaan Ek in die vallei laat afrol.
Die fondamente
gaan Ek blootlê.
7Al die beelde in die stad
sal stukkend geslaan word.
Al die skatte
uit prostitusie verdien,
sal met vuur verbrand word.
Al haar afgodsbeelde
sal Ek vernietig.
Sy het uit prostitusie
haar verdienste bekom.
Vir die doel van prostitusie
sal hulle weer gebruik word.”
8Daarom sal ek huil en treur,
sal ek kaalvoet rondloop,
sonder klere.
Ek sal tjank soos ’n jakkals
en brom soos ’n volstruis.
9My volk se wond
is ongeneeslik.
Dit tref die mense van Juda.
Dit reik selfs
tot by die poorte van Jerusalem.
10Moenie dit in Gat vertel
en daaroor huil nie.
Mense van Bet-Leafra,
rol liewer in die stof
as teken van julle ontsteltenis.
11Inwoners van Safir,
gaan in ballingskap,
naak en vernederd.
Inwoners van Saänan,
waag dit nie buite nie.
Die mense van Bet-Esel treur,
want hulle stad se fondasie
is weggeruk.
12Die inwoners van Marot
wag in spanning
dat verligting sal kom,
want die Here se oordeel
het al gekom
tot by die poorte
van Jerusalem.
13Inwoners van Lakis,
span in die strydwaens!
In Lakis het
die sonde van Juda begin.
Die ontrouheid van Israel
het by julle begin.
14Stuur ’n afskeidsgeskenk
na Moreset-Gat.
Die dorp Aksib
het die konings van Israel
mislei.
15Inwoners van Maresa,
Ek stuur ’n oorwinnaar
teen julle.
Die eer van Israel
sal tot by Adullam kom.
16Skeer van hartseer
’n kaal kol op julle koppe
ter wille van die kinders
wat julle liefhet.
Skeer julle koppe kaal
soos ’n aasvoël.
Want hulle sal
van julle weggevat word
en in ballingskap
geneem word.