GENESIS 9
NLV
9
1God het Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê: “Julle moet meer word deur baie kinders te hê en so die aarde te vul. 2Al die diere, groot en klein, asook al die voëls en visse sal vir julle bang wees. Ek stel hulle tot julle beskikking. 3Benewens die groen plante mag julle hulle ook eet. 4Maar geen dier mag geëet word sonder dat die lewensbloed eers uitgeloop het nie. 5Wanneer ’n mens doodgemaak word, eis Ek rekenskap, of dit nou ’n dier is of ’n medemens wat dit veroorsaak. Elkeen wat sy medemens doodmaak, moet met die dood gestraf word. 6Iemand wat ’n mens doodmaak, moet beslis self ook doodgemaak word omdat God die mens na sy beeld gemaak het. 7Soos reeds gesê, moet julle meer word deur baie kinders te hê sodat julle die aarde kan vul.”
8God het met Noag en sy seuns gepraat: 9“Ek sluit ’n verbond met julle en julle nageslag,10asook met die diere wat saam met julle is: die voëls en mak diere en wilde diere, met almal wat uit die ark gekom het. 11Ek onderneem dat Ek nooit weer ’n vloed sal stuur om alles wat lewe dood te maak en die aarde te verwoes nie.”
12God het bygevoeg: “Om dit te bevestig, gee Ek aan julle en alle lewende wesens ’n teken van hierdie onderneming wat vir altyd sal geld. 13Die reënboog wat Ek in die wolke gesit het, sal die teken wees van hierdie blywende ooreenkoms met die aarde. 14Wanneer Ek die wolke in die lug laat saampak en die reënboog verskyn, 15sal dit My herinner aan my verbond met julle en alle lewende wesens dat daar nooit weer ’n vloed sal wees wat alle lewe vernietig nie.
16“Sodra Ek die reënboog in die wolke sien, sal Ek herinner word aan die blywende verbond tussen My en alle lewende wesens op aarde.”
17God het dit vir Noag herhaal: “Dit is die teken van my verbond wat Ek met alle lewende wesens op aarde aangegaan het.”
Noag en sy seuns
18Sem, Gam (die pa van Kanaän) en Jafet, die drie seuns van Noag, het saam met hulle pa uit die ark gekom. 19Al die mense in die wêreld stam af van hierdie drie seuns.
20Ná die vloed het Noag die grond bewerk en ’n wingerd geplant.
21Op ’n dag het Noag van die wyn gedrink wat hy gemaak het, dronk geword en sonder klere in sy tent gelê. 22Gam, Kanaän se pa, het dit gesien en buite vir sy broers gaan vertel. 23Sem en Jafet vat toe ’n kledingstuk en hou dit agter hulle skouers, loop agteruit in die tent en bedek hulle pa. Hulle het nie agtertoe gekyk nie omdat hulle nie hulle pa in daardie toestand wou sien nie.
24Toe Noag weer nugter was, kom hy agter wat sy jongste seun gedoen het 25en sê:
“Vervloek is Kanaän!
Hy sal die slaaf wees
van die slawe van sy broers.”
26Noag sê ook:
“Prys die Here,
die God van Sem!
Kanaän sal Sem se slaaf wees.
27God sal vir Jafet ruimte gee
om in te woon,
en ook vrede met Sem;
en Kanaän sal ook
sy slaaf wees.”
28Ná die vloed het Noag nog 350 jaar gelewe. 29Hy was 950 jaar oud toe hy dood is.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling