GENESIS 5:32

GENESIS 5:32 NLV

Toe Noag 500 jaar oud was, het hy drie seuns gehad, naamlik Sem, Gam en Jafet.
NLV: Nuwe Lewende Vertaling
Share