GENESIS 40
NLV
40
Josef verklaar die drome van die
skinker en die bakker
1Na ’n tyd het die hoof van die koning se skinkers en die hoof van sy bakkers teen hom oortree. 2Die farao was baie ontevrede met die twee amptenare 3en het hulle in dieselfde tronk gegooi waar Josef was. Dit was die tronk van die hoof van Farao se lyfwag. 4Die hoof van die lyfwag het Josef aangestel om hulle te bedien. Toe hulle al vir geruime tyd in aanhouding was, 5het die skinker en die bakker elkeen in die nag ’n droom gehad met ’n eie betekenis. 6Die volgende oggend sien Josef dat die twee baie neerslagtig lyk. 7“Hoekom lyk julle vanmôre so bedruk?” vra hy.
8Hulle antwoord hom: “Albei van ons het laas nag gedroom, maar niemand kan dit vir ons verklaar nie.”
“Om drome te verklaar, is die werk van God,” antwoord Josef. “Vertel my wat julle gedroom het.”
9Die hoof van die skinkers vertel sy droom eerste. “In my droom,” sê hy, “het ek ’n wingerdstok voor my gesien. 10Dit het drie lote gehad wat begin bot en blom het en gou was daar trosse ryp korrels. 11Ek het die farao se beker in my hand gehad. Ek pluk toe van die druiwe en druk die sap daarin uit. Toe gee ek dit vir Farao.”
12“Dit is wat dit beteken,” sê Josef. “Die drie lote dui op drie dae. 13Binne drie dae sal Farao jou uit die tronk laat haal en jou herstel in jou vorige posisie as hoofskinker. 14En, asseblief, dink aan my wanneer dit weer met jou goed gaan. Noem my naam by Farao en vra hom om my uit hierdie plek vry te laat. 15Want ek is ontvoer uit my geboorteland, die land van die Hebreërs. Nou is ek in die tronk gesmyt sonder dat ek iets verkeerds gedoen het.”
16Toe die hoof van die bakkers hoor dat die eerste droom gunstig was, vertel hy ook syne vir Josef. “In my droom,” sê hy, “was daar drie mandjies met brood op my kop. 17In die boonste een was daar ’n heerlike baksel vir Farao. Maar die voëls het gekom en daaraan gevreet.”
18“Dit is wat jou droom beteken,” sê Josef. “Die drie mandjies dui op drie dae. 19Drie dae van nou af sal Farao jou kop afkap en jou liggaam aan ’n paal ophang. Die voëls sal dan jou vleis kom afpik.”
20Drie dae later was dit die farao se verjaarsdag. Hy het ’n groot feesmaal gereël vir al sy amptenare. Hy laat haal toe die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers en verhoor hulle voor almal. 21Hy het die hoof van die skinkers in sy ou pos herstel om soos vroeër weer die beker vir die farao aan te gee. 22Maar die hoof van die bakkers het hy aan ’n paal laat ophang – alles presies soos Josef gesê het.
23Tog het die hoof van die skinkers nie weer aan Josef gedink nie. Hy het heeltemal van hom vergeet.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling