Jon Ritetong nge a Jon
MHBNT
Ritetong nge a Jon
Panongpolong Sivenga ako Jon i wat i, kene Jon ako ini a Jisas ile pakeke i wat i mo aro areko o tital i aro olemio ako ve, Jisas ini toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere. Na Judare o apet toko aken ini Mesaia eve Krais. Na ini mun i a God Itun, naro i pamimi tokokoere nge ole vothung kerenga. (Jon 20:31) Na Jon i pathengal ako ve, Jisas ako ini a God nunganga, i velpol ini toko neneanga, na i mimi ake ru a ulue mo aro i pathengal it nge a God. (14:7-11) Na i venen aken, mako Jon i apet a Jisas ini “Riong”, eneke ile mimiong i pathengal it nge a God. (1:1-18) Na Jon i ri papulua ako ve, Jisas i velpol mo aro i sung mimiong ako aro ile vusonga avele a tokokoe areko olemio nge i. (1:12; 3:16; 3:36; 5:24; 6:40; 10:28) Na i ri mun ako ve, Jisas ini a God Itun na so ol e avele ako aro tokokoere o es a God nge la, ini a Jisas ienga inga. (5:19-27; 10:30; 11:27; 14:6)

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About God Ile Riong Kinnga Ponganga nge Mangsengre Okei